Free 100%

វិធីរកប្រាក់បានដោយ មិនបាច់ចាយប្រាក់

  វិធីរកប្រាក់បានដោយមិនបាច់ចាយប្រាក់
  បញ្ជីររឿង
  - បុព្វកថា.................................................................................................................៧
  - ជំពូក១.................................................................................................................១១
  ភាពខុសគ្នារវាងកូនឈ្នួល បុគ្គលិករដ្ឋ និងអ្នកសាងធុរកិច្ច អ្នកវិនិយោគទុន។
  - ជំពូក២ ................................................................................................................១៥
  ទស្សនៈខ្វែងគ្នារវាង កូនឈ្នួល បុគ្គលិករដ្ឋ និងអ្នកសាងធុរកិច្ច អ្នកវិនិយោគទុន។
  - ជំពូក៣ ...............................................................................................................២៦
  បំណកស្រាយទស្សនៈខ្វែងគ្នា
  - ជំពូក៤ ..............................................................................................................៦៧
  ទ្រព្យ និង បំណុល
  - ជំពូក៥ ..............................................................................................................៧១
  ធុរកិច្ច និង វិនិយោគទុន
  - ជំពូក៦ ..............................................................................................................៨៧
  ដើមទុនសំរាប់អ្នកកសាងធរកិច្ចៈ
  • បង្កើតគោលបំណង..................................................................................៨៨
  • ថែទាំសុខភាព...........................................................................................៩០
  • ធ្វើសមាធិផ្លូវចិត្ត........................................................................................៩១
  • បង្កើតជំនឿលើខ្លួនឯង..............................................................................៩៣
  • បង្កើតឥទ្ធិពលនៃពាក្យសំដី.......................................................................៩៥
  • ប្រមូលទិន្នន័យ.........................................................................................៩៨
  • សរសេរផែនការធុរកិច្ច..............................................................................៩៩
  • អនុវត្តផែនការធុរកិច្ច..............................................................................១០៣
 • YUN VATTANA, 012 867 773 ,